Schůzka rodičů a žáků budoucích 1. ročníků

Dne 15. 6. 2017 v 16:00 hodin se koná ve školní jídelně zahajovací schůzka rodičů a žáků budoucích 1. ročníků s tímto programem:

  • představení třídních učitelů
  • informace k organizaci vyučování
  • prohlídka domova mládeže včetně předání přihlášek

Účast rodičů je nutná.

Přijímací řízení – 2. kolo

Ředitelka vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení.

Slavnostní vyřazení maturantů

Srdečně zveme rodiče a přátele našich maturantů na Slavnostní vyřazení, které proběhne v pondělí 29. 5. 2017 od 13 hodin v sále hotelu Pošta v Benešově.

Výtvarná soutěž Evropa ve škole

Studentka 1. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Nikola Bokšová se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené MŠMT ČR na téma Evropa ve škole. Jedná se o soutěž s dlouhou tradicí organizovanou v mnoha evropských zemích. Základní myšlenkou soutěže je podpora evropanství a demokratického myšlení. Nikola do soutěže poslala obraz s názvem „Nezapomenutelné setkání“. Za toto díla získala ocenění v podobě Čestného uznání. (Pokračování textu…)

Šedesát minut před maturitní komisí

Od 16. do 18. května 2017 proběhly ve škole ústní maturitní zkoušky oborů veřejnosprávní činnost a sociální činnost. Žáci obou dvou oborů maturovali ústně ze čtyř předmětů, kromě českého a anglického jazyka také z odborných předmětů právo, veřejná správa, sociální péče/pedagogika a z předmětu sociální politika a služby. Všichni studenti měli na prezentaci svých znalostí u každého předmětu 15 minut. Maturitní komise vyslechla a pečlivě zhodnotila jednotlivá vystoupení. (Pokračování textu…)

Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Tloskov

10. května 2017 se třída 2.VS oboru sociální činnost zúčastnila exkurze do Centra sociálních služeb v Tloskově. Žákyně se seznámily s několika službami, které nabízí pomocnou ruku klientům zejména s mentálním postižením. Prohlédly si Denní stacionář, službu Domov – Dům U Stromu, Odlehčovací službu – Dům Pivovar, aktivizační ateliéry – textilní, keramický a výrobu ručního papíru. Seznámily se s relaxační místností Snoezelen a na závěr se aktivně účastnily skupinové muzikoterapie. Prohlídka Centra sociálních služeb v Tloskově se žákyním velmi líbila. (Pokračování textu…)

Big Bang Data

Ve čtvrtek 11. 5. vyrazila třída 3. A do galerie současného umění Dox v Holešovicích na výstavu Bug Bang Data. Výstava zkoumá fenomén informační exploze, který dnes zažíváme. Ale cílem není ani tak vědecký popis či průzkum vlivu dat na náš život, spíše jde o zážitek a zamyšlení nad tím, jak data společnost ovlivňují. (Pokračování textu…)

Prezentace odborné praxe

Dne 24. dubna 2017 proběhla ve škole prezentace odborné praxe žákyň 4. ročníku oboru sociální činnost. Všechny žákyně si prostřednictvím prezentace připravily vystoupení, ve kterém seznámily mladší ročníky se zařízením, kde vykonávaly každé pondělí od 5. září 2016 do 10. dubna 2017 svoji odbornou praxi. Od 13 hodin prezentaci představily vedení školy, zástupci školské rady, rodičům a zástupcům jednotlivých zařízení, kde žákyně praxi konaly. Poděkovaly tak vedoucím praxe za to, že jim na praxi věnovali svůj čas. Prezentace se vydařila.


(Pokračování textu…)

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency