Přijímací řízení 2017

Přijímání uchazečů ke studiu na Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole Benešov, příspěvkové oganizaci se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání) v platném znění.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 v oborech:

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost  30
75-41-M/01  Sociální činnost 30
53-41-M/01  Zdravotnický asistent    60
53-44-M/03 Asistent zubního technika  30
Kritéria přijímacího řízení uvádíme pro jednotlivé obory zvlášť. (Pokračování textu…)

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky

SONY DSC

Studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili 16.12.2016 v rámci předmětu právo Kancelář prezidenta republiky. Během exkurze si prohlédli architektonicky zajímavé prostory Pražského hradu a seznámili se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu. V Jižním křídle Nového paláce nahlédli do prostor bývalého bytu T. G. Masaryka včetně jeho pracovny a přilehlých salónků s archivními fotografiemi.V kinosálu zhlédli film o historii Kanceláře i její současné podobě a činnostech. Nejzajímavější částí prohlídky byla návštěva velké knihovny – dříve pracovny prvního československého prezidenta. Po skončení prohlídky se studenti zúčastnili Slavnostního střídání Hradní stráže (Pokračování textu…)

Neonatologické oddělení

IMG_20170104_232806_499Dne 20. 12. 2016 studenti 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívili Neonatologické oddělení  Gynekologicko – porodnické kliniky VFN v Praze. Na klinice se nám věnovala školící  sestra   a to nejen při přednášce, která se týkala historie kliniky, oboru neonatologie a specifik ošetřovatelské péče u dětí s extrémně nízkou porodní hmotností, ale i při prohlídce specializovaného pracoviště.

ICSS Odlochovice

IMG_20161221_200956_565 Dne 21. 12. 2016 žákyně 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívily ICSS Odlochovice. Měly možnost si celé zařízení prohlédnout a vyslechnout informace, které se týkaly zdravotní i sociální péče o klienty s kombinovaným postižením.

 

Přednáška „Prevence kriminality a sebeobrana“

image4Ve čtvrtek 5. 1. se žáci 1. ročníků zúčastnili přednášky s lektorem sebeobrany a odborníkem pro boj na ulici a ochranu osob. Přednášející p. Hraba studentům ukázal na skutečných případech z policejní praxe, na co si dát pozor v běžném dni, jak se bezpečně pohybovat po ulici ve večerních hodinách nebo na rizikových místech či např. jak předcházet krádežím osobních věcí. Také dal žákům návody, jak reagovat v případech hrozícího nebezpečí nebo při fyzickém napadení a ukázal základní jednoduché techniky sebeobrany ­ tj. jak se bránit bez rozdílu věku, pohlaví nebo hmotnosti. (Pokračování textu…)

Vánoční kavárna

img_2829Ve čtvrtek 22. prosince se studenti školy zapojili do tradičního projektu Vánoční kavárna.  Na dopoledne připravili vyučující pro své žáky programy s vánoční tematikou: zpívání koled, výroba vánočních ozdob, modelování,  příprava pohoštění a  vánoční čtení. Poté si žáci vyměnili dárky ve svých třídách a nakonec se všichni shromáždili v jedné učebně a za doprovodu hudebních nástrojů si zazpívali koledy a popřáli krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017. (Pokračování textu…)

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Soutěž proběhne na SOŠ a SZŠ Benešov 1. a 2. února 2017. (Pokračování textu…)

Dny otevřených dveří

  • Pondělí 12. 12. 2016
  • Úterý 10. 1. 2017
  • Středa 8. 2. 2017

vždy od 13:30 do 17 hodin

Informace ředitelky školy o přijímacím řízení:

13:30 - 14:30 - 15:30

Logo školy

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency